Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Phú Hiệp, Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Giang.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi 10CB- Kỳ 2 nên tham khảo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:56' 15-04-2009
Dung lượng: 165.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN - LỚP 10 CƠ BẢN
Năm học: 2007 - 2008
Thời gian làm bài: 90 phút;


Họ, tên thí sinh:...............................................................Lớp 10. . .

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình:
A. 2x + 1 > 1 - x B. (2x + 1)(1 – x) < x2 C. D. (2 - x)(x +2)2 < 0
Câu 2: Cho bất phương trình 2x + 4y < 5 có tập nghiệm là S, ta có:
A. B. C. D. 
Câu 3: Tập nghiệm S của bất phương trình: là:
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Bất phương trình có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Tập nghiệm S của bất phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố A, nhân viên điều tra ghi được bảng sau:
Giá trị (số con)
0
1
2
3
4
5

Tần số (số gia đình)
10
11
24
12
2
1

Mốt của số con trong các gia đình là:
A. 0 B. 2 C. 3 D. 5
Số trung vị của mẫu các số con là:
A. 1,5 B. 2,5 C. 3 D. 2

Câu 7: Sin1200 bằng:
A. B. C. D. 
Câu 8: Với mọi góc , ta có: bằng:
A. 0 B. C. D. 
Câu 9: Cho tam giác ABC có AB = 4, BC = 7, CA = 9. Giá trị cosA là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho 2 điểm và . Giá trị của là:
A. 4 B. C. D. 8

Câu 11: Trong tam giác ABC có AB = 9; AC = 12; BC = 15. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài:
A. 8 B. 10 C. 9 D. 7,5
Câu 12: Cho hai điểm và , phương trình tham số của đường thẳng AB là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Cho phương trình tham số của đường thẳng (d): .
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tổng quát của đường thẳng (d):
A. B. C. D. 
Câu 14: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn:
A. B. 
C. D. 
II. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1:Giải bất phương trình: 
Câu 2: Chứng minh: 
Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm, điểm và:
a) Chứng minh rằng vuông tại O;
b) Tính độ dài và viết phương trình đường cao OH của ;
c) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp .
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

No_avatar

em nhìn có vẻ hay đáy nhưng em không làm được . Cười

No_avatar

Khóc

No_avatar

em vao duoc roiCười

No_avatar

Em làm bài trắc nghiêm:

 
Gửi ý kiến