Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Phú Hiệp, Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Giang.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi thử TN- BTTHPT tỉnh Bắc Giang(có đáp án)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:48' 17-04-2009
Dung lượng: 308.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
HỌ VÀ TÊN:NGUYỄN HẢI HÀ
TRƯỜNG THPT THANH TUYỀN
E MAIL:nguyenhaihavn@vnn.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC
TỌA ĐỘ VÉC TƠ,CÁC PHÉP TOÁN TRÊN VÉC TƠ

1/ Cho điểm M nằm trên mặt phẳng tọa độ Oxz. Vậy tọa độ của M có dạng
*a (a;0;c) b (0;b;c) c (a;b;0) d (0;b;0)
2/ Cho hình hộp ABCD.A`B`C`D` .Hãy chọn câu sai
*a không đồng phẳng b 
c không đồng phẳng d 
3/ Cho 2 điểm M(7;-3;1) và N(3;5;-9).Trung điểm của đoạn thẳng MN có tọa độ là
a (-4;8; -10) b (-2;4; -5) *c (5;1; -4) d (2; -4;5)
4/ Cho 2 điểm A(0; -1;0),B(2;1; -1).Điểm M nằm trên đoạn AB sao cho MA = 2MB.Tọa độ điểm M là
*a(4/3;1/3;-2/3) b (-4/3;-1;2/3) c (4;1;-2) d (2/3;4/3;-1/3)
5/ Cho véc tơ nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tọa độ Oxz.Vậy tọa độ của có dạng
*a(0;y;0) b (x;y;0) c (0;y;z) d (x;0;z)
6/ Cho = (-1;3;2) và = (4;2;-1).Tọa độ của véc tơ là
a (-14;0;1) b (0; -14;7) c (7;0; -14) *d(-14;0;7)
7/ Bất đẳng thức xảy ra dấu "=" khi nào?
a cùng hướng b bằng nhau c cùng phương *d ngược hướng
8/ Nếu 2 véc tơ vuông góc nhau thì
a Hai véc tơ nằm trên hai trục tọa độ
b Tổng hai véc tơ là một véc tơ không
*c Tổng của tích các hoành độ ,tích các tung độ và tích các cao độ tương ứng bằng không
d Tất cả đều sai
9/ Cho 2 véc tơ và .Tích vô hướng của hai véc tơ đã cho là
a 7 *b-3 c 4 d (5;0; -8)
10/ Cho véc tơ .Hãy chọn câu đúng
a b cùng phương với trục Oy *c cùng phương với trục Ox
d cùng phương với trục Oz
11/ Độ dài của vec tơ là
a 8 b 30 c *d
12/ Cho hình hộp ABCD.A`B`C`D` có .Thể tích hình hôp này là
*a7 b 5 c 6 d 8
3/ Cho ba điểm A(1;1;1),B(2;0; -1),C(3;1;2).Thể tích tứ diện OABC là
a 5/3 b 3/2 *c 2/3 d 4/3
14/ Cho hai véc tơ và .Hãy chọn câu sai:
a và ngược chiều b và cùng phương *c và cùng chiều
d 
15/ Cho điểm A(0;1;4) và B(-2; 3; -5) .Độ dài đoạn AB là
a *b c d 
16/ Cho Hãy chọn câu sai
*a b c d 
17/ Cho ba điểm A(2;1 -3),B(1;1;0),C(3; -2; -3).Hãy chọn câu sai
*atam giác ABC là tam giác vuông b tam giác ABC có một cạnh bằng 
c tam giác ABC cân d A,B,C không thẳng hàng
18/ Cho .Góc giữa hai véc tơ này là
a
 
Gửi ý kiến